Att leva och bo med nya klimatförutsättningar – Hur ställer vi om?

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, en utmaning som förmodligen saknar motstycke i historien. Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. De val vi gör idag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid! Välkommen till ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 24 september.

Läs mer