How accessible is Swedish housing? Swedish pupils and senior citizens join forces to investigate

During September and October, Swedish school pupils, senior citizens and anyone interested will be investigating the environmental barriers that can be found in Swedish housing. To assist them, they will be using a folding rule and mobile app. The research project, the Housing Experiment, is a collaboration between the Swedish Researchers’ Night science festival known as ‘ForskarFredag’ and researchers at Lund University. Läs mer


ForskarFredag 2021: Ask researchers about home and life in the future

During ForskarFredag, thousands of children, young people and adults will meet hundreds of researchers around Sweden. Research on the major issues for the future will be discussed, analysed and put to the test by universities, colleges, science centers, museums and via online events. It’s time for ForskarFredag!

Läs mer


Bostadsförsöket drar igång 1 september!

Fram med tumstocken och mobilen – nu drar ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket igång! Alla Sveriges skolelever, seniorer och andra intresserade kan i september och oktober hjälpa forskare undersöka vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Bostadsförsöket är ett samarbete mellan ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet.

Läs mer

Instruktioner för att boka en forskare

bokningssidan visas samtliga forskare. För att begränsa urvalet utifrån ämne, språk och ort finns rullister, och för att välja digitalt/fysiskt besök och elevernas åldersspann finns rutor att bocka för. För fysiska besök gäller orten som forskaren är verksam på, om inte annat anges i forskarens personliga profil.

Det går att välja flera alternativ i rullisterna. Dessa blir då vitmarkerade. Avmarkera genom att klicka på det vitmarkerade ordet igen, till exempel om sökningen blev för snäv. Sökningen nollställs när du väljer att gå in på en forskares personliga sida.

Inne på forskarnas profilsidor ser du vilka dagar och tider de är tillgängliga. Du måste klicka dig fram till månad 9 och dag 20-24 för att se bokningsbara tider – de lediga tiderna är grönmarkerade.

I nästa steg fyller du i dina uppgifter, önskar om besöket ska vara digitalt eller på plats och väljer tid. Du måste alltid ange en starttid och en sluttid. Mötet kan vara max 90 minuter långt.

Klicka på BOKA för att skicka en förfrågan till den forskare som du och din klass vill låna.

För att bokningen ska gå igenom måste du bekräfta den via mejlet som kommer till den e-postadress du angett.

Bokningen kommer att sedan bekräftas av forskaren. Då har ni direktkontakt med varandra och kan diskutera upplägget för besöket.