Att forska om fossil och evolution – fyra forskare berättar

Vad behövs för att genomföra en forskningsexpedition? Och vad kan vi lära oss av fossil? Följ med fyra forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i deras jakt på ny kunskap.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Ämnen: NO, biologi, evolution
Typ av material: Filmserie (Fyra filmer på cirka 3 minuter vardera)

Filmer och medverkande forskare:

 1. Vart ska man åka?
  Forskaren Christian Skovsted förbereder en insamlingsresa till Kanada.
 2. Vad händer i fält?
  Forskaren Thomas Mörs hittar och samlar in fossil i Antarktis.
 3. Hur undersöker man fossil?
  Forskaren Therese Sallstedt preparerar fram fossil med hjälp av syra.
 4. Vad kan fossil säga oss?
  Forskaren Daniella Kalthoff undersöker slitningar på djurtänder för att ta reda på vad de åt.


Ämnen: NO, kemi, geologi, fysik

Se också Naturhistoriska riksmuseets fakta om fossil.


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.


Lägg till en kommentar