Karlstads universitet – vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.

Våra studenter och anställda utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och bidrar till ett hållbart samhälle. Nyfikenhet, mod och uthållighet präglar vår kreativa akademiska miljö. Här värnas den vetenskapliga och konstnärliga grunden för vår verksamhet med ett prövande förhållningssätt. En välkomnande närhet och tillit utmärker Karlstads universitet.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi vill att fler ungdomar ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och söka till gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program och på sikt även till högre utbildning.

Kontakt:

Susanne Walan, Projektledare
Telefon: 054-700 12 61
E-post: [email protected]
Rum: 21C 333

www.kau.se/teknikerjakten