ForskarFredag i Jönköping sker i samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län, regionens kommuner, Upptech och Jönköpings Läns Museum. Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi vill bidra till att sprida kunskap om den forskning som bedrivs inom organisationer i Jönköpings län och om hur det är att arbeta som forskare. Det görs otroligt mycket bra forskning som är till nytta för allmänheten och vi ser värdet i att sprida den.

Kontakt:

Ingegerd Skrealid

www.ju.se