Virtual reality-upplevelser på ForskarFredag på Kreativum i Blekinge.
Virtual reality-upplevelser på Kreativum, ForskarFredag Blekinge.

Vill ni arrangera aktiviteter där allmänhet och forskare möts? Som ForskarFredag-arrangör blir ni en del av ett nätverk av forskningskommunikatörer i hela Sverige. Årets ForskarFredag är den 29 september.

För mer information kontakta:

Lena Söderström, nationell samordnare ForskarFredag
via [email protected] eller 070-716 06 44.


ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter på ett 30-tal orter över hela landet den sista fredagen i september. Allmänhet och forskare möts genom roliga och spännande aktiviteter med fokus på dialog och prova-på. Besökarna upptäcker aktuell forskning, lär sig mer om hur forskning går till och ser exempel på forskningens betydelse i samhället och hur forskning syns i vår vardag. Samtidigt utmanar vi stereotyper om forskare och visar att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Aktiviteterna planeras och genomförs av lokala och regionala arrangörer och samordnas nationellt av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 250 städer och når över 1,1 miljoner besökare i hela Europa varje år.

Arrangörer 2016 var lärosäten, science centers, kommuner, landsting, regionförbund, forskningscenter, museer och en stiftelse. Lokala samarbetspartners var bland annat bibliotek, kulturhus, science centers, gymnasieskolor och forskningsinstitut.

Bland annat arrangerades öppna labb, experiment, science cafés, science slams, speeddating, fysik- och kemishower, teaterföreställningar, makerspaces, samtal i små grupper, biovisningar med forskarsamtal, ForskarFika, ForskarFrukost, Låna en forskare och Forskar Grand Prix.

Läs mer om ForskarFredag 2016 här!

Varför vara med i ForskarFredag?

Din organisation blir en del av en forskningsfestival som äger rum i hela landet samma dag. Aktiviteterna syns på ForskarFredags hemsida, pressmeddelanden och i sociala medier. Besökarna upptäcker hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara, hur forskning kommer till nytta i samhället och hur det egentligen är att jobba som forskare. Forskarna når ut med sin forskning till allmänheten, tränar på att förklara sin forskning för personer som inte är forskare, får inspiration och nya idéer från besökarna och träffar andra forskare. Tillsammans motverkar vi stereotypa bilder av forskare, väcker nyfikenhet på vetenskap och inspirerar unga till högre utbildning!

Varje möte med en forskare gör oss forskare ”vanliga”, men med ovanligt roliga jobb. Jag tror att alla som är entusiastiska över det man gör bidrar till att unga kan se det som ett möjligt, och roligt/intressant, val. – Forskare, medverkade i FF Blekinge 2016.

Detta får ni tillgång till som ForskarFredag-arrangör:

 • Ni blir en del av ett nätverk med ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige,
 • Ni får inbjudan till en tvådagars kick-off på våren, en utvärderingsdag under hösten och webbmöten däremellan,
 • Era ForskarFredag-aktiviteter, er organisation och samarbetspartners syns på www.forskarfredag.se där varje ForskarFredag-ort har en egen sida,
 • Er ForskarFredag-ort nämns i pressmeddelanden och annat informationsmaterial,
 • Ni får använda ForskarFredags logga, motto och grafiska profil,
 • Tillgång till mallar för pressmeddelanden och kommunikationsmaterial som affischer, flyers, annonser, vepor, beachflaggor, roll-ups med mera,
 • Möjlighet att få anpassat kommunikationsmaterial framtaget till självkostnadspris,
 • Central beställning av marknadsföringsprodukter till självkostnadspris (t-shirts, knappar, roll-ups, ballonger med mera),
 • Era ForskarFredag-aktiviteter synliggörs genom ForskarFredags Facebooksida,
 • Färdiga utvärderingsenkäter att dela ut till för besökare, forskare och lärare,
 • Sammanställning av enkätsvaren för ForskarFredag på er ort samt för ForskarFredag nationellt,
 • Möjlighet att använda er av ForskarFredags teman, gemensamma aktiviteter, tävlingar och material,
 • Möjlighet att få del av EU-bidrag för att arrangera aktiviteter. Läs mer nedan,
 • Tips, råd och stöd från Vetenskap & Allmänhet, VA,
 • Hjälp med att förbereda forskarna inför mötet med besökarna genom skriftlig information och webbmöten på temat ”Möt din publik”,
 • Mallar för diplom/intyg till forskare som deltagit,
 • Möjlighet att påverka ForskarFredags inriktning, utveckling, teman och gemensamma aktiviteter.

En ForskarFredag-aktivitet ska:

 • Äga rum den sista fredagen i september i enlighet med European Researchers’ Night. Givetvis kan kringaktiviteter hållas tidigare under veckan eller fortsätta hela helgen,
 • Vara gratis att delta i,
 • Ha fokus på prova-på och dialog mellan forskare och besökare, gärna med nya, spännande och innovativa inslag och angreppssätt.

Det går bra att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp, till exempel skolklasser. Vi uppmanar dock alla att ha minst en aktivitet öppen för allmänheten för att det ska bli en festival för alla!

Vi förväntar oss att ni:

 • Arrangerar aktiviteter i enlighet med ForskarFredags grundtanke och grundkoncept,
 • Samarbetar med andra ForskarFredag-arrangörer på er ort kring program och marknadsföring,
 • Har en dialog med koordinatorn och förmedlar tillräckligt med information för att vi ska kunna berätta om och marknadsföra ForskarFredag,
 • Följer ForskarFredags kommunikationsplan. Den fastställs på den årliga kick-offen och alla arrangörer har möjlighet att påverka innehållet,
 • Deltar i minst tre nätverksmöten varje år (minst ett fysiskt möte och två webbmöten) för att få den senaste informationen och dela med er av era erfarenheter till de andra i nätverket,
 • Skickar bilder av hög kvalitet från ert event. Bilderna är viktiga när vi kommunicerar och marknadsför ForskarFredag. Det tjänar alla arrangörer på!
 • Skickar in en ”Event Report” efter avslutat evenemang med information om vilka aktiviteter som hölls, hur evenemanget marknadsfördes, slutsatser och reflektioner med mera, för att möjliggöra en nationell utvärdering av ForskarFredag,
 • Skickar in enkätsvar från besökare och forskare (samt lärare, om ni bjuder in skolklasser) för att möjliggöra utvärdering av evenemanget lokalt och nationellt.

Några tips kring att arrangera ForskarFredag-aktiviteter:

 • Skippa föreläsningarna!
  Öppna föreläsningar kan vara ett bra sätt att informera allmänheten om forskning. Vår erfarenhet är dock att det som engagerar besökarna mest och skapar roliga, inspirerande och minnesvärda ForskarFredagar är interaktiva aktiviteter där besökarna engageras och för en dialog med forskarna. Prova gärna att i stället arrangera ett science café, science slam eller samtal eller problemlösning i smågrupper. Ett annat alternativ kan vara mycket korta presentationer av forskning som följs av frågestund, experiment eller en workshop. Vetenskap & Allmänhet och de andra arrangörerna i nätverket ger gärna tips och råd.
 • Visa upp en bred bild av forskning!
  Arrangera gärna tvärvetenskapliga aktiviteter och engagera forskare inom olika områden.
 • Var där er målgrupp är.
  Varför inte arrangera aktiviteter i ett köpcentrum, på ett café eller i en park?
 • Bjud in besökarna där det händer.
  Att besöka ett labb, se riktig utrustning och kanske få göra ett experiment själv är spännande!
 • Vardagsnära.
  Ge konkreta exempel på hur forskning påverkar oss i vardagen och hur forskning kommer till nytta i samhället.
 • Börja i god tid.
  Om ni bjuder in skolklasser, ta kontakt med skolorna redan under våren.
 • Involvera forskarna från start.
  Låt forskarna vara med och planera och utforma aktiviteterna. Förbered dem inför mötet med besökarna.
 • Hitta lokala samarbetspartners kring aktiviteter och marknadsföring.

Läs även en sammanställning av några av de viktigaste erfarenheterna och tipsen från att arrangera forskningskommunikationsaktiviteter här.

 

ForskarFredag 2018-2019

Hösten 2017 kommer Vetenskap & Allmänhet, VA, skicka in en ansökan om projektmedel till EU-kommissionen inför ForskarFredag 2018-2019. Alla arrangörer välkomnas att vara med i ansökan för att kunna få ekonomiskt stöd till era aktiviteter. Er ansökan om att vara med i EU-ansökan ska skickas till VA under hösten; mer information kommer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

För region och kommuner är ForskarFredag inte bara ett sätt att nå ut med klinisk och praktiknära forskning, utan också ett bra sätt att visa sin attraktivitet som arbetsgivare och förmå framtida medarbetare att stanna i vårt län. För den lokala högskolan är det en del i den ”tredje uppgiften”, som handlar om att högskolan ska ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.
– arrangörerna av ForskarFredag Jönköping.