AI för att hitta optimala lösningar

AI för att hitta optimala lösningar inom industri och sjukvård.  Foto: Possessed Photography

Träffa forskaren Jacob Bernedixen, Institutionen för ingenjörsvetenskap och hör varför AI kan göra stor skillnad inom sjukvård och industri.

Varför behövs AI för att lösa problem inom industri/sjukvård?
För att lösa problem som är omöjliga att knäcka med andra metoder.
Till exempel:

  • Många olika valmöjligheter/variabler vars samspel inte är känt. Ofta är det hundratals variabler  – vilket leder till att det är omöjligt att prova alla kombinationer.
  • Flera mål skall tillgodoses/optimeras samtidigt. Till exempel vill man nå en så hög produktionskapacitet som möjligt med så lite investeringar som möjligt.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 10.50.

Plats:

Digitalt, klicka här för att komma till sändningen!

Mer information:

Både privatpersoner och skolklasser i hela Sverige välkomnas.

Läs mer på Balthazar Science Center


Kontaktperson:

Martina Söderhielm
[email protected]

Arrangörer:

Högskolan i Skövde

Balthazar Science Center

ASSAR Industrial Innovation Arena

 


Lägg till en kommentar