2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Vi arbetar för framtidens kompetensförsörjning!

Kontaktperson:
Maria Johansson
2047 Science Center
[email protected]
0243-79 39 16

https://www.2047.nu/