Svinnkollen – Delta i forskning för att minska matsvinn

Skapad:

2020-03-30

Senast uppdaterad:

2022-06-20
Kan mer information leda till mindre matsvinn? Skolor runt om i Sverige kan i höst delta i ForskarFredags massexperiment 2020, Svinnkollen, och undersöka detta tillsammans med forskare. Till sin hjälp har de en app med artificiell intelligens och världens största hållbarhetsdatabas för livsmedel.

Forskaren Roberto Rufo Gonzalez scannar sin tallrik efter att ha ätit upp sin mat. Foto: Fredrik Brounéus.

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan.* Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras.** Om vi minskar matsvinnet så skulle vi alltså göra en stor insats för klimatet. I ForskarFredags massexperiment 2020, Svinnkollen, kommer forskare att testa ett nytt sätt att minska matsvinnet i svenska skolor: mer information och återkoppling till eleverna.

– Eleverna och lärarna kommer att kunna se precis hur deras matval och matsvinn påverkar klimatet. Vi hoppas att detta kan leda till mer klimatvänliga matval och mindre matsvinn, säger Björn Hedin, forskare vid Institutionen för människocentrerad teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

App räknar ut svinnet

I Svinnkollen kommer eleverna att använda en app för att ta reda på hur mycket mat som de slänger. De fotograferar sina tallrikar före och efter de har ätit, och sedan räknar appen ut hur mycket som gått till svinn. Innan lunchen får de information om dagens meny i skolmatsalen, de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan. Informationen hämtas från världens största databas över miljöpåverkan, hälsa och rättvisa kring livsmedel, som utvecklats av företaget Consupedia i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna och KTH i Stockholm.

Positiva cirklar genom återkoppling

Med Svinnkollen vill forskarna testa om det går att skapa positiva cirklar i hur maten hanteras – från grossister till elever. Genom att eleverna blir mer medvetna om hur deras mat påverkar klimat, hälsa och miljö, så kan de göra mer genomtänkta matval i matsalen. När skolköket får bättre underlag kring vilken mat som elever gillar och inte gillar, så kan menyerna anpassas till att bättre passa elevernas behov. Då kan köken göra smartare beställningar från grossisterna, så att svinnet minskar både hos köken och grossisterna.

– Nu hoppas vi att så många skolor som möjligt ska ta chansen och vara med i Svinnkollen och forska för en hållbar framtid. Ju fler elever som deltar, desto bättre resultat kan vi få, säger Roberto Rufo Gonzalez, forskare och projektledare på Consupedia.

Medborgarforskning för hållbar framtid

Svinnkollen är ett exempel på medborgarforskning (citizen science), där forskare tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte kan undersöka på egen hand. För eleverna är det ett tillfälle att prova på riktig forskning, medan lärare får tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen.

– Vi har sett i våra tidigare medborgarforskningsprojekt för skolor att eleverna verkligen uppskattar att göra något som är “på riktigt”. I Svinnkollen hjälper de till att ta fram ny kunskap som kan användas för att tackla en aktuell samhällsutmaning, säger Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx


Svinnkollen genomförs under hösten 2020 (exakt datum meddelas senare) och är ett samarbete mellan Högskolan DalarnaKungliga Tekniska Högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Mer information om projektet och anmälan.Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *