Skolelevers nedgrävda tepåsar för forskningen framåt

Skapad:

2016-04-18

Senast uppdaterad:

2022-06-21



Svenska skolelever hjälpte förra året forskare att gräva ner över tretusen tepåsar i skog och mark. Massexperimentet Tepåseförsöket undersöker hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Nu publiceras resultaten – som visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.


tepaseforsoket-2015-gavle-3-940px
 
– Tepåseförsöket bekräftar hur viktigt klimatet är för nedbrytningen – och visar det på ett starkare sätt än de flesta andra vetenskapliga studier hittills har gjort, säger Judith Sarneel, forskare vid Umeå universitet och ansvarig för Tepåseförsöket.

I försöket hjälpte elever forskare att studera nedbrytningen av växtdelar i jord genom att gräva ner tepåsar med grönt respektive rött te, och sedan gräva upp dem igen efter tre månader. Eleverna vägde tepåsarna före och efter de hade varit i jorden. På så vis kunde de räkna ut hur mycket te som hade brutits ner. Experimentet samordnades av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, och ingår i ett internationellt projekt som genomförs i många länder.

Del av världskarta

Resultaten visar att både grönt och rött te bryts ner snabbare i sydliga, varmare klimat. Nedbrytningen är långsammare i nordliga, kallare klimat. Experimentet visar också att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat. Detta syntes på det röda teet, som bryts ner långsamt och därför fortfarande var i sin första nedbrytningsfas efter de tre månaderna. Den totala mängden av växterna som bröts ner påverkades inte i någon större utsträckning av klimat och temperatur, vilket syntes på det gröna teet, som tycktes ha brutits ner nästan fullständigt överallt.

– Jämförelsen mellan nedbrytningshastighet och totala mängden växtmaterial som bryts ner är unik för Tepåseförsöket och är något som vi ska forska vidare på, säger Judith Sarneel.

Resultaten från Tepåseförsöket kommer att tas med i en världskarta över jordens nedbrytningsförmåga, kallat The Global Teabag Index. Hela världskartan beräknas vara klar år 2019.

ForskarFredag – en europeisk vetenskapsfest

Tepåseförsöket är en del av ForskarFredag/Researchers’ Night, en vetenskapsfest som äger rum i hela Europa den sista fredagen i september varje år.

– Massexperimenten ger barn och ungdomar chans att få prova på riktig forskning i dialog med forskare. De ger lärare tillfälle att ta upp vad vetenskap och vetenskapliga metoder är i undervisningen. Och för forskarna är det en fantastisk möjlighet att få in stora mängder data, säger Lotta Tomasson, ansvarig för VAs dialogaktiviteter.
Tepåseförsöket är utformat i samarbete med forskare vid Umeå universitet, universitetet i Utrecht i Nederländerna och Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Experimentet samordnades i Sverige av VA, med stöd av Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas.

Tisdag den 3 maj kl. 9.00–9.30 kommer Judith Sarneel att chatta på Facebook med de deltagande skolklasserna om resultaten från experimentet.

Läs rapporten här


Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag



Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?



Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *