Skolelevers nedgrävda tepåsar för forskningen framåt

Skapad:

2016-04-18

Senast uppdaterad:

2022-06-21Svenska skolelever hjälpte förra året forskare att gräva ner över tretusen tepåsar i skog och mark. Massexperimentet Tepåseförsöket undersöker hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Nu publiceras resultaten – som visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.


– Tepåseförsöket bekräftar hur viktigt klimatet är för nedbrytningen – och visar det på ett starkare sätt än de flesta andra vetenskapliga studier hittills har gjort, säger Judith Sarneel, forskare vid Umeå universitet och ansvarig för Tepåseförsöket.

I försöket hjälpte elever forskare att studera nedbrytningen av växtdelar i jord genom att gräva ner tepåsar med grönt respektive rött te, och sedan gräva upp dem igen efter tre månader. Experimentet samordnades av Vetenskap & Allmänhet, VA, och ingår i ett internationellt projekt som genomförs i många länder.

Resultaten visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat. Detta syntes på det röda teet, som bryts ner långsamt och därför fortfarande var i sin första nedbrytningsfas efter tre månader. Den totala mängden material som bröts ner påverkades inte i någon större utsträckning av klimat och temperatur, vilket syntes på det gröna teet, som tycktes ha brutits ner nästan fullständigt överallt.

– Jämförelsen mellan nedbrytningshastighet och totala mängden växtmaterial som bryts ner är unik för Tepåseförsöket och är något som vi ska forska vidare på, säger Judith Sarneel.

Tepåseförsöket är en del av ForskarFredag/Researchers’ Night, en vetenskapsfest som äger rum i hela Europa den sista fredagen i september varje år.

– Massexperimenten ger barn och ungdomar chans att få prova på riktig forskning i dialog med forskare. De ger lärare tillfälle att ta upp vad vetenskap och vetenskapliga metoder är i undervisningen. Och för forskarna är det en fantastisk möjlighet att få in stora mängder data, säger Lotta Tomasson, ansvarig för VAs dialogaktiviteter.

Tepåseförsöket är utformat i samarbete med forskare vid Umeå universitet, universitetet i Utrecht i Nederländerna och Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Experimentet samordnades i Sverige av VA, med stöd av Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas.

Tisdag den 3 maj kl. 9.00–9.30 kommer Judith Sarneel att chatta på Facebook med de deltagande skolklasserna om resultaten från experimentet.

Läs rapporten här

För mer information och pressbilder, se www.forskarfredag.se/pressmaterial eller kontakta:

Judith Sarneel, en av forskarna som ingår i projektet, [email protected], 070-229 89 95
Lotta Tomasson, ansvarig för Vetenskap & Allmänhets dialogaktiviteter, [email protected], 070-728 97 20

 

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *