Barns bilder visar riskfyllda miljöer

Skapad:

2013-03-18

Senast uppdaterad:

2022-06-21Pressmeddelande 130318

Risker för barn finns framför allt i trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården. Det står klart när bilder från barn i hela landet analyserats.
– Att risken när många trängs i trappor upplevs som så hög förvånade mig mest, säger forskaren Erika Wall, ansvarig för forskningsprojektet Riskbilden.

Mer än 700 bilder med bifogad text från skolelever över hela Sverige har analyserats och kategoriserats. Fem huvudsakliga riskmiljöer har utkristalliserats; i trafiken, byggnader, naturen, skolgården och hemmet tror barnen att risken att skada sig är störst.

– Angreppssättet är helt nytt; nu vet vi betydligt mer om vad unga anser är riskfyllt, säger Erika Wall, sociolog vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet.

Förutom farliga trappor har barn även fotograferat tak och fönster med tanke på fallrisken. I trafiken är det till exempel avsaknad av övergångsställen, förare som pratar i mobilen och fortkörning som avbildats. I naturen anges halka och så nämner barnen även att miljöförstöringen kan orsaka skador. På skolgården är det bland annat gungor, plank, staket och möbler som innebär risker. När det gäller hemmet visar fotografierna levande ljus, vassa knivar och eluttag men vassa hörn och hushållsmaskiner ses också som riskabla.

– Roligast har varit att få möta alla dessa barns och ungdomars personliga visuella uttryck för vad just de upplever som allvarliga risker i den egna vardagen, säger Erika Wall.

Förutom de fem huvudområdena illustreras bland annat mörka gångbanor, ensamhet och dålig mat. Studien visar också att de unga upplever risken som större vid sådant man ofrivilligt utsätts för, till exempel trafiken, än det man gör frivilligt, som fritidsaktiviteter.

Massexperimentet genomfördes under vetenskapsfesten ForskarFredag 2012 i samverkan med Vetenskap & Allmänhet, VA, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genom webbplatsen DinSäkerhet.se.

– Tack vare alla elevers och lärares medverkan har forskningen gått framåt och olyckor bland unga kan förebyggas. Vi hoppas också att medverkan i ett forskningsprojekt kan öka ungas intresse och förståelse för vad forskning är och innebär, säger Karin Larsdotter, projektledare vid VA.

Några av barnens bilder kommer att visas i samband med utställningen Riskcenter på Arkitekturmuseet i Stockholm som öppnar den 21 mars.

Mer information:
Erika Wall, sociolog Mittuniversitetet, 063-16 55 92, [email protected]
Karin Larsdotter, projektledare Vetenskap & Allmänhet, 070-255 38 91, [email protected]
Maria Nilsson, projektledare MSB 08-240 42 45, [email protected]

Rapport: Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen
Högupplösta pressbilder
Fler bilder som barn och unga fotograferat i forskningsstudien Riskbilden
Mer om massexperimentet
Utbildningsmaterial för lärare och elever som vill arbeta med risk och säkerhet

ForskarFredag är del av Researchers’ Night som firas fjärde fredagen i september, runt om i Europa. De svenska evenemangen arrangeras av högskolor, kommuner och science centers och samordnas av Vetenskap & Allmänhet med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.