Sökes: Forskning som behöver data Finnes: Tusentals skol­barn

Skapad:

2013-01-25

Senast uppdaterad:

2022-06-21Vetenskapsfesten ForskarFredag 2013 söker forskare som är intresserade av att samverka med tusentals skolelever över hela Sverige för att utveckla ny kunskap genom ett massförsök. De data som skoleleverna tar fram bör kunna ge forskningsresultat som är intressanta både för forskarna, eleverna och samhället i övrigt. Fyra liknande massexperiment som genomförts tidigare år har gett stort genomslag i media

ForskarFredag går av stapeln den 27 september (mer info nedan), och studien som forskarna genomför med de ungas hjälp bör göras i samband med denna dag på ett eller annat sätt. Antingen presenteras resultaten denna dag eller så gör skolorna/allmänheten sina undersökningar/mätningar i veckorna runt ForskarFredag.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, ansvarar för att marknadsföra och ta fram informationsmaterial och lärarhandledning för projektet. VA samordnar även kontakter med skolorna via nätverket av ForskarFredag-arrangörer.

Budget finns för enklare utrustning som skoleleverna kan behöva, och en viss ersättning utgår även till forskarna. Analysen av resultaten behöver vara klar före årets slut, och VA hjälper till med att utforma en populärvetenskaplig rapport.

Vet du någon lämplig forskare eller forskargrupp som kan vara intresserad? Förmedla kontakten till Karin Larsdotter, projektledare för ForskarFredag Sverige, [email protected], eller ring 08-611 30 47 för mer information. Sprid gärna också denna information vidare!

Tidigare massexperiment:
RISKBILDEN 2012
BÄSTFÖRE-FÖRSÖK 2011
AKUSTIKFÖRSÖKET 2010
KLASSRUMSMILJÖN 2009
AFFISCHTÄVLING 2009
FOTOTÄVLING 2008
TECKNINGSTÄVLING 2007

Om ForskarFredag:
 Den fjärde fredagen i september varje år har EU-kommissionen utlyst som Researchers’ Night. Syftet är att visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I Sverige kallas arrangemangen ForskarFredag och anordnas i år för åttonde året i rad. Arrangörer är universitet, högskolor, science centers och organisationer som vill främja forskning och regional utveckling. I år äger ForskarFredag rum den 27 september med evenemang i 30 städer i Sverige. Samtidigt arrangeras aktiviteter runt om i hela Europa; förra året deltog 32 länder.

ForskarFredag vill förmedla hur fascinerande och kul forskning är genom att besökare får experimentera, upptäcka, utforska, uppleva, spela, testa, tävla och fika med forskare! Aktiviteterna är gratis och öppna för alla. Förra året besöktes de svenska evenemangen av sammanlagt 22 800 personer, varav merparten var barn och ungdomar.

ForskarFredag stöds av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Koordinator för de svenska evenemangen är Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Läs gärna mer på www.forskarfredag.se.


Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *