Stå upp för forskningen!

Skapad:

2012-04-10

Senast uppdaterad:

2022-06-21Torv, detaljhandel, nanopartiklar, skrift i det tidiga Romarriket och magmuskler. Ämnena varierade när ett 60-tal forskare på nio orter runt om i Sverige tävlade om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning. På bara tre minuter gällde det att fånga publikens och juryns uppmärksamhet och gillande.

Tävlingarna, med det gemensamma namnet Forskar Grand Prix, var en del av vetenskapsfesten ForskarFredag den 28 september.

– ­­­Det är roligt att testa en ny arena och ett nytt sätt att berätta om min forskning, säger vinnaren i Örebro, Martin Eriksson Crommert, sjukgymnast och forskare i medicin, till radio P4.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma hur viktigt det är att forskare kommunicerar med det omgivande samhället och att höja statusen för forskningskommunikation.

– Jag tycker att jag lyckades presentera min forskning på ett bra sätt och det känns som att jag nådde ut till publiken, åtminstone skrattade de på rätt ställen, säger Stina Weststrand, forskare i systematisk biologi och vinnaren i Uppsala-tävlingen, på Uppsala universitets hemsida.

En viktig del i konceptet är att alla tävlande får professionell hjälp att utveckla sin presentation innan de går upp på scenen.

– Ett mål är att ge deltagarna inspirerande coachning i presentationsteknik och berättande, som kommer att vara användbar i deras fortsatta karriär, berättar Karin Larsdotter, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet.

Andra mål är att visa på bredden i svensk forskning och att ge publiken en annorlunda och rolig upplevelse med närkontakt med forskare.

Presentationerna bedöms dels av publiken och dels av en jury utifrån framförande, struktur och innehåll.

– Forskar Grand Prix är både ett kul initiativ och en ambitiös manifestation att föra ut forskningen. På tre minuter är det lätt att bli alltför populärvetenskaplig, men jag anser att många deltagare tordes förlita sig till sin forskning, säger vetenskapsjournalisten Niklas Skeri, jurymedlem i Uppsala, på Uppsala universitets webb.

Juryn bestod av företrädare för akademi, media och scenkonst. I Göteborg bedömdes framförandena av Anna Takanen, konstnärlig ledare och vice vd på Göteborgs Stadsteater, Frida Boisen, chefredaktör på GT och Per-Olof Nilsson, professor emeritus i fysik.

– Trots att jag är lekman fick jag en riktigt bra bild av vad du sysslar med, sa Anna Takanen, som berömde Erik Ströms publikkontakt och att han talade från hjärtat om hur hans forskning kan bidra till att få ner antalet dödsoffer i trafiken.

Vinnarna av de nio deltävlingarna möts i en nationell final i Stockholm den 4 december.

Finalisterna är:

  • Martin Eriksson Crommert, forskare i medicin och sjukgymnast på Universitetssjukhuset i Örebro, som undersöker om det är sant att man måste ha en stark mage för att få en stark rygg.
  • Ia Williamsson, Linnéuniversitetet, som forskar om möjligheter att förbättra praxis för mjukvaruunderhåll.
  • Lina Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola, som forskar om implementering av informations – och kommunikationsteknologi (IKT) i varje dags arbete i en hälso- och sjukvårdskontext, i relation till personalens interaktion, organisation, team och organisationskultur.
  • Britta Sannel, Stockholms universitet, som forskar om hur subarktiska torvmarker med permafrost har förändrats över tid och hur de påverkas av klimatförändringar.
  • Stina Weststrand, Uppsala universitet, som forskar om 350 miljoner år gamla lummerväxter och hur dessa kan sprida sig över världshaven.
  • Tobias Otterbring, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som forskar om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande i butiksmiljö.
  • Igor Zoric, Chalmers tekniska högskola, som forskar om nanopartiklar med tonvikt på deras elektroniska, optiska och katalytiska egenskaper
  • Marie Dacke, Lunds universitet, som forskar om hur små djur löser stora uppgifter, som navigering och flygkontroll, med hjälp av mycket små ögon.
  • Daniel Nebel, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, som forskar om sambandet mellan tandlossning och östrogen.

Forskar Grand Prix är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.

Tävlingen samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt forskningsråden FAS och Formas.

Läs mer på www.forskargrandprix.seLäs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Alla forskare med lediga tider

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *