ForskarFredag 2012 söker nu forskare som är intresserade av att samverka med tusentals skolungdomar över hela Sverige för att ta fram nya data i ett massförsök.

De data som skoleleverna skaffar fram bör kunna ge forskningsresultat som är intressanta både för forskarna, eleverna och samhället i övrigt. Tre liknande massexperiment som genomförts tidigare år har gett stort genomslag i media*, se under huvudmenyn MASSEXPERIMENT.

ForskarFredag går av stapeln 28 september, och studien som forskarna ska genomföra med ungdomarnas hjälp bör göras i samband med evenemanget på ett eller annat sätt. Antingen presenteras resultatet denna dag eller så gör skolorna/allmänheten sina undersökningar/mätningar el. dylikt i veckorna runt ForskarFredag.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, ansvarar för att marknadsföra och ta fram informationsmaterial kring projektet. VA samordnar även kontakter med skolorna via ForskarFredags nätverk. Budget finns för enklare utrustning som skoleleverna kan behöva, och en viss ersättning utgår även till forskarna. Experimentet och analysen av resultaten behöver vara klara före årets slut, och VA hjälper till med att utforma en populärvetenskaplig rapport.

Är du forskare eller vet du någon lämplig forskare eller forskargrupp som kan vara intresserad av detta?

Hör av dig till Karin Larsdotter (karinl[@]v-a.se eller 08-611 30 47).
Vi är också tacksamma om du sprider denna infomation vidare till andra intresserade.

Stort tack för hjälpen!

* Om tidigare massexperiment: År 2009, 2010 och 2011 samordnade VA skandinaviska massexperiment där tusentals skolbarn genomförde mätningar av halten av koldioxid i sina klassrum (http://www.forskarfredag.se/2009/?p=393), undersökte akustiken i sina klassrum (http://forskarfredag.se/2010/?p=608) samt undersökte temperaturen i sina kylskåp och hur man kan minska matsvinnet (http://forskarfredag.se/massexperimet/bastfore/). Resultaten har fått stort genomslag i media, se bl a http://www.unt.se/uppsala/bullrig-miljo-paverkar-all-talforstaelse-1209591.aspx, http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.534179-buller-stort-problem-i-skolan, http://www.skolvarlden.se/artiklar/gor-du-dig-hord/ och http://www.gp.se/matdryck/1.831368-kylan-varierar-i-ditt-kylskap.